Consult en Verwachtingen - Website PvG

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overweegt u een afspraak bij Praktijk voor Regeneratie neem dan telefonisch of per mail contact op met Nicolle Janssen. Heeft u de afspraak gemaakt, dan krijgt u via de mail een uitnodiging de formulieren Praktijkvoorwaarden en Praktijkinformatie, Uw Privacy en Informed Consent te onderteken en te retourneren. Ook wordt u uitgenodigd het Intakeformulier en het Voedingsformulier in te vullen.  

Neem bij de eerste afspraak altijd het volgende mee:
  • een lijstje (of de verpakkingen) van uw medicatie èn de gebruikte supplementen indien deze niet volledig zijn ingevuld in het formulier
  • de uitslagen van eventuele onderzoeken indien u deze nog niet via het formulier heeft verstuurd
  • een geldig identiteitsbewijs
  • eventueel pen en papier om aantekeningen te maken

Een eerste consult duurt meestal anderhalf uur waarin er veel aandacht zal zijn voor het doorgronden van de klacht aan de hand van de formulieren en uw verhaal. Ook voeding en leefstijl krijgen aandacht. Individueel wordt er vervolgens gekeken naar wat nodig is en welk vervolgtraject van toepassing is.

Mogelijke vervolgtrajecten zijn (combinaties van trajecten zijn mogelijk):

Indien mogelijk wordt het gepaste traject meteen ingezet.
Zo kan kan het zijn dat het 3Care programma meteen wordt gestart of dat er al een scan gemaakt wordt met NES ProVision.
Ook wordt, indien noodzakelijk, meteen aanvullend laboratorium onderzoek (bloed, urine, speeksel, ontlasting en/of urine) ingezet. Dit kan van groot belang zijn om de onderliggende oorzaak van de klacht te doorgronden.
Indien van toepassing adviseert Praktijk voor Regeneratie (orthomoleculaire) middelen.

Na het gesprek krijgt u de brochure Een Gids voor Onderweg. Hier staat veel informatie in over voeding en leefstijl, twee belangrijke pijlers van gezondheid.

 
Nicolle Janssen +31 (0)6 456 363 58
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu